050-7622937 info@bet-ananda.co.il

סטודיו בית אננדה מציע מגוון קורסים וסדנאות, בנוסף לפעילות החוגים השוטפת.

מדי עת, מתקיימות סדנאות שמטרתן הקניית ידע והעשרה, כאשר כל סדנה מתייחסת לנושא שונה ותחת המטריה של "התפתחות הוליסטית ויצירת שלום פנימי".