050-7622937 info@bet-ananda.co.il

ארבע ההסכמות

ארבע ההסכמות

היזהרו בדיבורכם

דברו ביושרה, אמרו רק את אשר עם לבכם.

הימנעו בשימוש במילה כדי לדבר סרה בעצמכם, או להלך רכיל על הזולת.

השתמשו בעוצמת המילה בכיוון האמת והאהבה.

אל תתייחסו לשום דבר באופן אישי 

הזולת אינם עושים דבר בגללכם.

מה שהזולת אומרים ועושים הם הקרנת המציאות שלהם, החלומות שלהם.

כאשר אתם חסינים בפני דעותיהם ומעשיהם של הזולת, אינכם נעשים לקורבנות של סבל מיותר.

אל תניחו הנחות

מצאו את האומץ להציג שאלות ולהביע את מה שאתם באמת רוצים.

תקשרו עם זולתכם בבהירות רבה ככול הניתן כדי למנוע אי הבנות, צער ודרמה. בעזרת ההסכמה הזאת לבדה, תוכלו להתמיר את חייכם.

עשו תמיד כמיטב יכולתכם 

מיטב יכולתכם משתנה מרגע לרגע, היכולת שלכם שונה כשאתם בריאים לעומת מה שהיא כשאתם חולים.

בכל מסיבות שהם, עשו פשוט כמיטב יכולתכם, וכך תמנעו שיפוט עצמי, התעללות עצמית וחרטה.