050-7622937 info@bet-ananda.co.il

הגבר והאישה הפנימיים

הגבר והאישה הפנימיים / שאקטי גווין

בתוך כל אחד מאיתנו מצויה אנרגיה גברית ואנרגיה נשית.

הפילוסופיות המזרחיות תמיד כללו את מושג היין (נשי/מקבל) ויאנג (זכרי/פעיל) ואמרו שכל דבר בעולם מורכב משני כוחות אלה.

במערב, קארל יואינג הסביר שלגברים ישנו צד נשי (אנימה) ונשים יש צד גברי (אנימוס),

שרובנו דכאנו בחוזקה את ההיבטים האלו של עצמנו, ושאנו חייבים ללמוד להסתדר עם שניהם.

הכוח הנשי, כוח הרוח, תמיד נמצא בתוכנו.

האגו שלנו – האנרגיה הגברית שלנו – תקבע כיצד ניצור קשר עם הכוח הזה.

באופן אישי וקולקטיבי אנו נעים מגישה של פחד ושליטה אל גישה של התמסרות ואמון באינטואיציה.