050-7622937 info@bet-ananda.co.il

ההצלחה בשבעה חוקים רוחניים

ההצלחה בשבעה חוקים רוחניים / דיפאק צ'ופרה

"חוק הפוטנציאליות הטהורה:

מקור כל הבריאה הינו תודעה טהורה…

פוטנציאליות טהורה המחפשת ביטוי מן הלא-נגלה לנגלה.

וכשאנו מבינים שהעצמי האמיתי שלנו הינו עצמי של פוטנציאליות טהורה,

אנו מתחברים עם הכוח העושה כל דבר ביקום לנגלה.

חוק הנתינה:

היקום פועל באמצעות חילופין דינאמיים…

נתינה וקבלה הינן היבטים שונים של זרם האנרגיה ביקום.

ובנכונותנו לתת את שנבקש, אנו שומרים על שפעו של היקום

שימשיך לזרום בחיינו.

חוק ה"קארמה" או סיבה ותוצאה:

כל פעולה מחוללת כוח אנרגיה החוזר אלינו בצורה דומה…

כאשר נזרע כן נקצור.

וכאשר אנו בוחרים במעשים המביאים אושר והצלחה לזולת,

פירות הקארמה שלנו הינם אושר והצלחה.

חוק המאמץ המזערי:

התבונה של הטבע מתפקדת בקלות נטולת מאמץ…

בלא דאגה, בהרמוניה ובאהבה.

וכשאנו רותמים את כוח ההרמוניה, החדווה והאהבה,

אנו יוצרים הצלחה ומתברכים במזל בקלות נטולת מאמץ.

חוק הכוונה והתשוקה:

בכל כוונה ובכל תשוקה טמון המנגנון להגשמתה…

בשדה הפוטנציאליות הטהורה

יש לכוונה ולתשוקה כוח ארגון אין-סופי.

וכאשר אנו מכניסים כוונה לקרקע הפורייה של הפוטנציאליות הטהורה,

אנו רותמים את כוח הארגון האין-סופי הזה לעבוד למעננו.

חוק ההינתקות:

בהינתקות טמונה חוכמת אי הודאות…

בחוכמת אי הוודאות טמונה החירות מן העבר שלנו,

מן הידוע, שהוא הכלא של התניית העבר.

ובנכונותנו לפסוע אל הלא-נודע, שדה כל האפשרויות,

אנו מפקירים עצמנו לנפש היצירתית המתזמרת את המחול של היקום.

חוק ה"דהארמה" או התכלית בחיים:

לכל דבר בחיים יש תכלית…

מתת ייחודית או כישרון מיוחד להעניק לאחרים.

וכשאנו ממזגים כישרון מיוחד זה עם שירות לאחרים,

אנו חווים את ההתעלות והאקסטזה של רוחנו אנו,

שהיא המטרה העילאית של כל המטרות."

אם תבחנו כל תא בגוף האנושי, תראו בתפקודיו את הביטוי לחוקים הללו.

שבעת החוקים הרוחניים להצלחה הם עקרונות רבי עוצמה שיאפשרו לכם להגיע לשליטה בעצמכם.