050-7622937 info@bet-ananda.co.il

העולם כמראה

העולם כמראה / מתוך לחיות באור – שאקטי גווין

העולם הפיזי הוא היצירה שלנו: כולנו יוצרים את הגרסה שלנו לגבי העולם, המציאות המיוחדת שלנו, חוויות החיים המיוחדות לנו.

אנו יוצרים את חיינו מדי יום ביומו, ולכן החוויות והצרכים שלנו יכולים לתת לנו שיקוף מיידי ומתמשך של עצמנו.

למעשה, העולם החיצוני הוא כמו מראה ענקית אשר משקפת גם את הרוח וגם את הצורה שלנו בבהירות ובדייקנות.

ברגע שנלמד כיצד להביט בה נתפוש ולפרש את ההשתקפות הזאת, יהיה לנו כלי נפלא שנוכל להשתמש בו לשם הבנה טובה יותר של עצמנו.

תהליך המראה הוא טכניקה שיכולה לעזור לנו לראות את העולם כמראה שלנו.

כאשר אנו מביטים בעולם החיצוני בדרך זאת, הוא יכול ללמד אותנו על ההיבטים החבויים שבתוכנו שאותם אנו לא יכולים לראות ישירות.