050-7622937 info@bet-ananda.co.il

יוגה רגשית

יוגה רגשית / בייגה בנט

רגשות הם דבר פיזי, לא פסיכולוגי.

הרגשות משמשים גשר בין גופנו לתודעתנו. השליטה ברגשות נחשבת כיום אחת הדרכים למניעת מחלות.

כשאנו מרפאים את הרגשות שלנו, אנו מרפאים את גופנו.

אז מה קורה לנו כשאנו מדכאים את הרגשות שלנו?  ביסוד התרבות המערבית מונחת האמונה שההיגיון עולה על הרגש בחשיבותו.

"אני חושב משמע אני קיים" (דקארט)

יש קשר הדוק בין הרגשות שלנו להחלטותינו, בין התחושות להגיון, בין המוח להתנסויותינו העמוקות.

הרגשות מעוררים אותנו, הם הברומטר הפנימי שלנו, מערכת ההכוונה שקיבלנו מאלוהים.

לרגשות קשר הדוק למצב בריאותנו.

מרגע שאנו מקבלים החלטה מודעת להיכנס לדיאלוג עם גופנו-נפשנו, אנו יכולים לרפא את הרגשות שלנו, וזוהי רפואה טובה.

עקרונות היוגה מלמדים שכל חלקי הגוף והנפש קשורים אלה לאלה.

היוגה היא שיטה מעשית עתיקה לריפוי ולשילוב בין גוף לנפש.

יוגה רגשית היא חיבור מדעתכם לרגש שלכם.