050-7622937 info@bet-ananda.co.il

רגע זה הוא רגע נפלא

רגע זה הוא רגע נפלא / טיך נהאת האן

"כשאני מתעורר בבוקר, אני מחייך.

לפני עשרים וארבע שעות חדשות לגמרי.

אני נשבע לחיות כל רגע במלואו,

ולהסתכל בכל היצורים בעיניים חומלות.."