050-7622937 info@bet-ananda.co.il

 "בריאות טבעית"

שיטת ריפוי המבוססת על מקורות מידע מתוך הקבלה, הבעש"ט, הרמב"ם ועוד.

השיטה משלבת בין לימוד "עין הבדולח" בהנחייתו הרב אשרוב, לבין לימוד "יסוד הנשמה" בהנחיתה של שלומית לבנה.

העולם החיצוני הוא שיקוף של העולם הפנימי שלנו.

הפעלת רגשות ומחשבות דואליים מחלישה את מערכת הגוף.

הבחירה היא בין "עץ הדעת" לבין "עץ החיים".

ביקורת, שיפוט, היצמדות לתבניות חשיבה מכונה "עץ הדעת",

חיבור לשפע, בחירה בשמחה,אהבה ללא תנאי ומחילה לעצמי ולאחר מכונה "עץ החיים".

שיטת הבריאות הטבעית טוענת שכוחות הריפוי של האדם נמצאים בגוף עצמו.

בשיטת הטיפול אנו מאבחנים את הגורמים למחלות, מקנים ידע ,מודלים הכרתיים וכלים להתמרה תודעתית וריפוי ע"י מחשבה מקדמת.

המפגש האישי עם המטופל מתקיים כשעה וחצי.

הטיפול משולב בטכניקות מגע מרפא(שיאצו,ניענוע,הילינג),

תירגול נשימה,תרגילים משקמים מעולם היוגה במידת הצורך,

שיחה והקניית ידע.

מזמינה אתכם לבוא להירפא ולחדש כוחותיכם באהבה♥