050-7622937 info@bet-ananda.co.il

יוגה לילדים

בשנים האחרונות הוכחו יתרונות היוגה בשדרוג יכולות הריכוז והקשב של ילדים ובשיפור יכולות הלמידה שלהם. החיבור בין יוגה לילדים הוא פשוט וטבעי. ילדים הם יצורים פתוחים וסקרנים מטבעם. הם נכונים לקבל דברים חדשים, להתנסות, לחקור ולגלות, לחקות, להתחפש ולהחליף דמויות, והיוגה מאפשרת להם לדמיין, לפרוץ ולהשתחרר. באמצעותה הם לומדים להכיר את גופם, לחקור, להרחיב את יכולותיהם ולפתח מגוון מיומנויות פיזיות, רגשיות וחברתיות. היוגה תורמת לפיתוח פיזיולוגי של יציבה נכונה, שיווי משקל ואיזון הגוף, יכולת התמצאות במרחב, קואורדינציה, ויכולת הקשבה.

מפגש שבועי בן 60 דקות בהנחיית נאוה שכטר.

 

 

למערכת השעות