050-7622937 info@bet-ananda.co.il

יוגה תרפיה- אימון אישי

:מפגש אישי בן שעה וחצי הכולל אבחון וטיפול בדרך הוליסטית המשלבת
תרגילי שיקום עם עזרים *
טכניקות נשימה לאיזון והפחתת מתח *
מגע מרפא *
"שיחה ומתן כלים תודעתיים ל"בריאות טבעית *
הדרכה לתזונה נכונה *