050-7622937 info@bet-ananda.co.il

מעגלי נשים "היי אישה, היי ברוכה"

מעגל נשים אנרגטי, חיבור לאור האישה שבתוכי…. להתחבר לנשיות החבויה בתוכך, לגלות את עצמתך הרגשית ותבונותייך השורשיות, לצמוח ולחיות באהבה ללא תנאי ובריקוד אל החופש.

בתוך כל אחד מאיתנו מצויה אנרגיה גברית ונשית, עוד מתקופת המקרא יוחסו לנשים מעמד חברתי חשוב והשפעה חברתית ניכרת, הן שמשו סמל לגבורה, חוכמה ואומץ לב.

נשים פיתחו ובטאו תכונות של קבלה, הזנה, אינטואיציה, רגישות ורגשות עזים, הן גם נטו לדכא את התכונות של אסרטיביות, פעולה ישירה, אינטלקט ואת היכולת לתפקד ביעילות ובעוצמה.

במפגש זה נחבור לעוצמה הנשית בדרך של תנועה, קונטאקט, נשימה, ריקוד, דמיון מודרך ולימוד גישה שונה של התמסרות ואמון באינטואיציה.

המפגשים יתקיימו אחת לחודש, מפגש בן 90 דקות בהנחיית נאוה שכטר, למערכת השעות.